Bohemaland - okolica

MUZEUM MIEJSKIE (DAWNA POCZTA)

Najcenniejszym zabytkiem budowlanym miejskiej strefy zabytkowej Złotych Gór, jest zbudowany w roku  1698 w stylu baroku holenderskiego budynek pierwszej poczty na Śląsku. Spało w nim kilka znaczących osobistości takich jak np. cesarz Józef II., książę Ditrichstein i in. Zdarzenia te upamiętnia  płyta pamiątkowa umieszczona w korytarzu budynku.

Muzeum Miejskie udostępnia zwiedzającym: wystawę o historii miasta i regionu, model izby wiejskiej, rozległą ekspozycję górnictwa średniowiecznego i współczesnego, w piwnicę wkomponowany jest model współczesnej sztolni i  sala tortur z czasów procesów czarownic, dużą, obszerną kolekcję minerałów, zbiór narzędzi i urządzeń do wydobycia rudy i złota. Dalej wystawę związaną z miejscowościami Rejvíz, Horní i Dolní Údolí oraz Ondřejovice.

Częścią Muzeum miejskiego jest również Galeria SNOP, gdzie regularnie wystawiane są prace artystyczne.

ZŁOTORUDNE MŁYNY ZE ŚCIEŻKĄ DYDAKTYCZNĄ „DOLINA ZAGUBIONYCH SZTOLNI”                                              

W dolinie zagubionych sztolni znajduje się Skansen górniczy z wykonaną z drewna repliką średniowiecznych młynów górniczych, ze ścieżką dydaktyczną. Przez dolinę przepływa rzeczka Olešnice, której zasoby złotonośne eksploatowane są od 12. stulecia do czasów obecnych. Przewodnik oprowadza po młynie i stępie z pokazem rozdrabniania rudy złotonośnej i innymi ciekawostkami. Oba obiekty są zbudowane w oparciu o rysunki historyczne, z użyciem klinów drewnianych. Oba koła młyńskie są napędzane z pierwotnego koła wodnego. Po zwiedzeniu młynów można pożyczyć od przewodnika  sito płuczkowe i bezpośrednio w rzeczce spróbować wydobycia złota.

Ścieżka dydaktyczna „Dolina zagubionych sztolni“ to szlak o długości 2 km prowadzący wokół Skansenu górniczego, który doprowadzi zwiedzających do miejsca występującego złudzenia optycznego, „gdzie woda płynie pod górę”.  Częścią Skansenu górniczego są również Chatki poszukiwaczy złota, w których można nabyć suweniry i posiłki.

WIEŻA WIDOKOWA NA BISKUPSKÉ KUPĚ (Bischoffskuppe)

To najstarsza zbudowana z kamienia wieża widokowa w Jesionikach. Znajduje się na wierzchołku  Biskupské kupy na wysokości 890 m n. p. m. Uroczyście została otwarta w roku 1898 z okazji 50-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa. Został w niej urządzony pierwszy na Morawach urząd pocztowy.  Przy dobrej widoczności można z wieży widokowej zobaczyć szczyty pasma Jesioników,  Pradziada, Śnieżkę i dużą część niziny polskiej. Wieża widokowa czynna jest przez cały rok.  

SANKTUARIUM  MATKI BOSKIEJ POMOCNEJ (MARIA HILF)

Już od początków 18. wieku pierwsi pielgrzymi odwiedzali obraz Bogurodzicy, umieszczony w miejscu późniejszej kaplicy.  Zakaz pielgrzymek i odprawiania nabożeństw został wydany za czasów reform cesarza Józefa II. Po wznowieniu odprawiania nabożeństw został wybudowany kościół murowany. Po 2. wojnie światowej nastąpiło załamanie pielgrzymowania. Ze względu na prowadzone prace wydobywcze został zabroniony wstęp na miejsce pielgrzymowania i cały obiekt  ulegał stopniowej degradacji. W końcu, w roku 1973 miejsce odbywania pielgrzymek zostało zrównane z ziemią. Sanktuarium zostało ponownie  przywrócone wiernym w roku 1995. Dzisiaj obraz Bogurodzicy jest częścią ołtarza w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zlatých Horách a w sanktuarium umieszczona jest kopia obrazu.  

Sanktuarium jest otwarte dla zwiedzających przez cały rok.

Msze święte odprawiane są tu w każdą sobotę o godz. 10:30 i w każdą niedziele o godz. 10:30 i 15:00.

Do najliczniejszych corocznych pielgrzymek należy Pielgrzymka rodzin, Pielgrzymka diecezjalna i Pielgrzymka trzech narodów.

REJVÍZ ZE ŚCIEŻKĄ DYDAKTYCZNĄ PROWADZĄCĄ DO JEZIORKA TORFOWEGO.

Jednym z najbardziej interesujących miejsc Kraju Ołomunieckiego jest  narodowy rezerwat przyrody Rejvíz. Tworzy go wyżynne torfowisko wokół Małego i Dużego jeziorka mchowego. W takim środowisku występuje rzadka flora i fauna. Pełne tajemniczości jeziorka owiane są wieloma mitami. Twarde życie w osadzie Rejvíz przywołuje tamtejsza ekspozycja tkacka. Kolejną ciekawostką są krzesła rzeźbione dla stałych bywalców w Pensjonacie Rejvíz.

Ścieżka dydaktyczna prowadząca do jeziorka torfowego:

Od Pensjonatu Rejvíz prowadzi ścieżka dydaktyczna o długości 3 km do jeziorka torfowego. Ścieżka dydaktyczna przeznaczona jest wyłącznie dla turystów pieszych i wyznaczone jest na niej pięć przystanków. Od przystanku trzeciego (kasa) ścieżka dydaktyczna prowadzi po pomoście z bali drewnianych aż do Wielkiego jeziorka torfowego. Jeziorko ma powierzchnię 1693 m2, głębokość maksymalna 3 m. Trasa jest dostępna od maja do października.